Zelfstandig ondernemer en letselschade: een ongelukkige combinatie (III)

Zelfstandig ondernemer en letselschade: een ongelukkige combinatie (III)

Tjip Ridder

Deel III van het artikel over zelfstandigen en letselschade.
Lees eerst deel I en II van: Zelfstandig ondernemer en letselschade: een ongelukkige combinatie.

Andere mogelijkheden

Een andere mogelijkheid zou zijn, dat er een soort van fonds wordt opgericht waarvan zelfstandigen lid kunnen worden. In dat fonds moet dan een spaarpot komen dat voorschotten gaat uitkeren wanneer situaties als bovenomschreven zich voordoen. Uiteraard moet wel het restitutierisico worden bepaald. Dat wil zeggen, dat er meer aan voorschotten is betaald dan er uiteindelijk als schade is vastgesteld en de ondernemer kan het teveel betaalde niet meer terugbetalen. Verzekeraars maken zich naar mijn mening altijd zo druk om het zogenaamde restitutierisico, dat het in mijn 23-jarige praktijk nog nooit is voorgekomen. Dat kan ook iets zeggen over de mate van bevoorschotting, die in mijn ogen altijd in strijd is met de Gedragscode Behandeling Letselschade, omdat er altijd eerst grote achterstanden ontstaan in schade, voordat die met een voorschot worden aangezuiverd. Er is dus altijd sprake van een ‘naschot’ in plaats van een voorschot.

Voorschot bij letselschade als renteloze lening?

Een andere mogelijkheid is, om de zelfstandige een renteloze (of rente-arme) lening te verstrekken waarvoor zekerheden van de ondernemer gevraagd kunnen worden. Die lening wordt mondjesmaat (bijv. per kwartaal of half jaar) omgezet in een voorschot wanneer blijkt dat de schade wordt en is geleden. Wanneer uiteindelijk blijkt dat er teveel is ‘geleend’ en dat kan niet worden terugbetaald, kan de zekerheid worden ingeroepen (bijv. inventaris, handelsvoorraad, auto). Als hier een goed systeem of speciaal bureau van zou worden gemaakt, bijv. op te zetten door het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) in samenwerkingmet de Letselschaderaad, dan zou dit marktbreed kunnen gaan werken. De schrijnende situaties die ik nu af en toe tegenkom, rechtvaardigen het nemen van een dergelijke stap.

Tot slot nog enkele tips voor u als lezer en wellicht zelfstandig ondernemer. U kunt straks deze tips al nodig hebben, hetgeen ik voor u bepaald niet hoop! Tips voor iedereen met letselschade en dus ook voor zelfstandig ondernemers

Tip 1

Zorg allereerst dat uw medisch dossier op orde is, zowel voor als na een ongeluk. Vóór het ongeluk door kritisch te zijn op wat een dokter in het dossier noteert, bij overgang naar een andere huisarts: neem zelf als dat mag het dossier mee! Na het ongeluk: ga direct naar de huisarts of SEH en laat al uw klachten goed noteren, ook de klachten die op dat moment minder erg zijn. Want als die klachten later erger worden, kan de verzekeraar stellen dat die niets met het ongeluk te maken hebben, “anders had u dat wel direct gezegd”. Klopt uw medisch dossier, dan kan dat uw financiële redding betekenen.

Tip 2

Zorg ervoor dat de financiële huishouding zakelijk en privé op orde is. Voor zelfstandigen betekent dat onder meer, dat u zakelijk en privé zoveel mogelijk gescheiden houdt (bij eenmanszaak of vof). Bewaar netjes al uw sollicitatiebrieven, salarisstroken, contracten en jaaropgaven tenminste vijf jaar. Zorg dat u een goed ondernemersplan hebt als u net begonnen bent, dat kan cruciaal zijn. Houdt uw boekhouding op orde en zorg dat jaarrekeningen op tijd worden opgesteld door een erkende boekhouder.

Tip 3

Zwarte inkomsten die u mis loopt door het ongeval, kunnen ook als schade worden geclaimd. Maar, dan moet u die wel kunnen aantonen en krijgt u deze maximaal netto uitgekeerd. Kunt u bewijzen dat u € 100,00 p/w zwart verdiende, dan moet daar nog uw belastingtarief vanaf. Zwarte inkomsten zijn leuk zolang het goed gaat, als u wordt aangereden door de schuld van een ander, kunt u toch serieus in de problemen komen als u hoofdzakelijk van die zwarte inkomsten leefde.

Tip 4

Hebt u een VOF? Kijk dan of u een vennootschapscontract hebt ondertekend en, nog belangrijker, of daarin een passage staat dat een vennoot bij arbeidsongeschiktheid de privéopnamen na bijv. drie maanden, als voorschot moet zien en dat hij die later moet terugbetalen. U mag ook uw contract na een ongeval met terugwerkende kracht aanpassen, maar dat doet bijna niemand vanwege de vele fiscale gevolgen die dat kan hebben voor u en de andere vennoten. Als u dit niet goed regelt, heeft de arbeidsongeschikte vennoot geen schade (hij krijgt zijn maandelijkse fee) en kan de vennootschap onder firma niets claimen, omdat die geen vorderingsrecht heeft. Goed regelen dus, vooraf!

Vragen over letselschade als zelfstandige?

Voor vragen over letselschade en zelfstandigen kunt u vrijblijvend en natuurlijk gratis contact met ons opnemen. Bel op werkdagen tot 22.00 uur: 036-5220342, of klik hier voor het contactformulier.

De laatste blogs

Default Image

Waarom keurmerkkantoren lid moeten worden van de NLE

Medio 2023 is Ridder Letselschade weer lid geworden van de branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE). Wij merkten namelijk dat de NLE ondertussen was uitgegroeid tot een volwaardige branchevereniging, die de belangen van de aangesloten leden en daarmee van slachtoffers die letselschade willen claimen, behartigt. Belangrijk is om te vermelden dat de NLE alleen toegankelijk is […]

Tjip Ridder

Lees meer
Default Image

Hoe zit het met de kosten wanneer je letselschade wilt claimen?

Vaak krijgen wij vragen van (mogelijke) cliënten hoe het met de kosten zit die ze moeten betalen voor het claimen van hun letselschade, de zogenaamde buitengerechtelijke kosten. Vaak vraagt men of het op basis van no cure no pay kan. Dat kan dus niet, maar onze oplossing is nog veel voordeliger voor de cliënt. Dat […]

Tjip Ridder

Lees meer
Default Image

Second opinion levert € 140.000,00 op!

In februari 2021 namen wij een dossier over van een rechtsbijstandsverzekeraar, omdat hun verzekerde, een man van toen 26 jaar, ontevreden was over de dossierbehandeling. Hij had begin 2017 een eenzijdig ongeval doorgemaakt en werd sindsdien bijgestaan door de rechtsbijstandsverzekeraar tegen de SVI-verzekeraar. Deze jongeman had tot het moment van de overname slechts € 1.200,00 […]

Jessica Ridder

Lees meer
© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks