Zwarte doos in operatiekamer?

Een anesthesioloog uit het Amfia Ziekenhuis in Breda heeft een zwarte doos ontwikkeld die gebruikt kan worden in de verloskamer, op de SEH en in de OK. Het systeem slaat alle relevante gegevens tijdens kritische processen op. Naast film- en audio-opnamen in genoemde ruimtes, worden bijvoorbeeld ook de wee-activiteit en de hartfrequenties van moeder en kind opgeslagen. Zo is het systeem een complete ‘medical data recorder’.

Juridische aspecten

Het Amfia Ziekenhuis wil het systeem daadwerkelijk in gebruik gaan nemen en ook zou er interesse bestaan vanuit andere ziekenhuizen. Wel moet nog goed gekeken worden naar enkele juridische aspecten. Zo moet de privacy van patiënten en artsen gewaarborgd worden. Mogelijk worden de gegevens uit de ‘zwarte doos’ gekoppeld aan het medisch dossier van de patiënt. In dat geval zouden patiënten de gegevens ook kunnen opvragen.

Bewijs in medische zaken

Bij een vermeende fout in een ziekenhuis moet de patiënt stellen en bewijzen dat de arts onzorgvuldig heeft gehandeld. Daartoe moet de arts aan de patiënt het medisch dossier aanleveren zodat het slachtoffer in staat is het bewijs te leveren. Maar al te vaak zien we in de praktijk dat het dossier onjuist of onvolledig is. Helemaal onbegrijpelijk is dat niet, want het dossier is natuurlijk op de eerste plaats een zorgdossier, niet bestemd om als juridisch bewijs te dienen. Soms vermoeden wij echter kwade opzet, met name als cruciale informatie ontbreekt. Het invoeren van een black box juichen wij daarom van harte toe, zeker indien die informatie wordt gekoppeld aan het medisch dossier.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks