Huidletsel houdt in een beschadiging van de huid. Als deze beschadiging is veroorzaakt door een ander die daarvoor aansprakelijk is, kan de letselschade worden geclaimd die uit het huidletsel voortkomt. Het gaat er dan dus om dat het huidletsel aanleiding is tot het ontstaan van letselschade. Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld uitgebreide brandwonden, zal dit natuurlijk eerder aan de orde zijn dan wanneer er slechts een paar kleine schrammetjes zijn ontstaan.

Ridder Letselschade maakt gebruik van ervaren medisch adviseurs die ons adviseren met welke aspecten wij rekening moeten houden wanneer er sprake is van letselschade door huidletsel. Dit alles doen wij geheel kosteloos voor het slachtoffer, omdat de veroorzaker van het huidletsel onze nota moet betalen; en dat gebeurt ook meestal. Lukt dat niet, dan ontvangt onze cliënt geen factuur van ons. Hoe dat kan? Bel of e-mail ons!

Neem direct contact op

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander huidletsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Welke schade kan een rol spelen bij huidletsel?

Verschillende schadeposten kunnen naar voren komen wanneer sprake is van huidletsel. Uiteraard is dit afhankelijk van de ernst en omvang van het letsel. Vaak zal in elk geval sprake zijn van cosmetische aspecten en dus van smartengeld. Wanneer er sprake is van ernstig huidletsel (meestal zijn dat grote littekens of ernstige brandwonden) dan zullen er ook andere schadeposten naar voren komen zoals verlies van arbeidsvermogen, medische kosten, schoolachterstand en studievertraging of kosten in de huishouding of bij onderhoud van huis en tuin.

Smartengeld

Voor oppervlakkig huidletsel moet u denken aan enkele honderden euro’s smartengeld. Dit kan echter oplopen tot vele tienduizenden euro’s wanneer sprake is van uitgebreid huidletsel in de vorm van ernstige derdegraads brandwonden. Brandwonden kunnen zeer invaliderend zijn en het cosmetische en psychische aspect moet niet worden onderschat. Dat hiervoor een aanzienlijke smartengeldvergoeding moet worden betaald, lijkt ons dan ook niet meer dan logisch.

Verlies van arbeidsvermogen

Wanneer er sprake is van zodanig huidletsel dat er functieverlies optreedt, kan er ook een belemmering in het dagelijks leven ontstaan voor wat betreft het verrichten van betaalde arbeid. Als daar dan schade wordt geleden, bijvoorbeeld loon dat niet wordt doorbetaald, overuren of bonussen worden gemist of bij een zelfstandig ondernemer het verlies van winst, dan kan dat als verlies van arbeidsvermogen bij de aansprakelijke partij worden gevorderd.

Ridder Letselschade heeft ervaring op dit gebied en maakt gebruik van medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen of rekenbureau’s om deze schade goed in kaart te brengen en te kunnen claimen bij de veroorzaker.

Schoolachterstand en studievertraging

Uiteraard kan ook sprake zijn van studievertraging of schoolachterstand. Zeker tijdens het genezingsproces van ernstig huidletsel kan deze schadepost optreden. Deze schade wordt niet meer concreet berekend, maar doorgaans aan de hand van genormeerde bedragen die in de richtlijn van de Letselschaderaad zijn genoemd. Het varieert natuurlijk per opleiding wat de omvang van deze schadepost is. Bij het verlies van een jaar op de universiteit, moet worden gedacht aan een bedrag van ongeveer € 20.000,00.

Medische kosten

Omdat vaak ook cosmetische en psychische aspecten een rol spelen bij huidletsel, worden niet alle medische kosten die worden gemaakt ook vergoed door de eigen zorgverzekeraar. Cosmetische operaties in ieder geval al niet en vaak is er ook fysiotherapie nodig waarvan niet alle behandelingen worden gedekt, dat ligt ook weer aan de aanvullende verzekering. Ook psychische behandeling is niet altijd volledig gedekt onder de zorgverzekering. Die kosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, claimt Ridder Letselschade voor u bij de aansprakelijke partij.

Huidletsel, wat is dat?

Huidletsel kan zich op verschillende wijzen manifesteren. Aan de ene kant als oppervlakkige huidverwonding met een tijdelijke genezingsduur tot aan de andere kant ernstig invaliderende huidletsels met blijvend letsel tot gevolg.

De verschillende aspecten van huidletsel zijn:

 • cosmetische aspecten bij lelijke en ontsierende littekens;
 • psychische aspecten met name wanneer sprake is van huidletsel in het gelaat;
 • functionele klachten die ontstaan na huidletsel rond aangedane gewrichten;
 • huidletsel door hondenbeet of een ander dier (vaak armen en/of benen);
 • niet alle medische (want ook cosmetische) kosten worden vergoed.

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij huidletsel dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks