Shockschade kan inmiddels in Nederland worden geclaimd wanneer sprake is van psychisch letsel dat is ontstaan door het aanschouwen van een heftig ongeval, waarbij een ander is overleden of ernstig gewond is geraakt. Het is in ieder geval nodig dat iemand dat ongeval zelf heeft gezien of direct daarna op de plaats van het ongeval is aangekomen en is geconfronteerd met de ernstige gevolgen daarvan. Er moet sprake zijn van geestelijk letsel, waarbij meestal een rapport van een psychiater als bewijs moet worden overgelegd.

Neem direct contact op

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander shockschade opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Shockschade en letselschade

Shockschade is mogelijk sinds het beroemde kindertaxi- of taxibusarrest. Daarbij reed een taxibus achteruit over een woonerf waarbij het achterwiel over het hoofdje van een meisje reed. De moeder van het meisje kwam vrij snel daarna ter plaatse en zag de vreselijke gevolgen van het ongeval. De Hoge Raad heeft toen uitgesproken dat de bestuurder van het taxibusje onrechtmatig had gehandeld ten opzichte van het meisje, maar ook ten opzichte van de moeder. Dat was baanbrekend, omdat daarmee volledige vergoeding van de schade voor de moeder mogelijk werd. Daarmee is een uitbreiding gekomen voor het wettelijke kader, omdat tot dan toe alleen het slachtoffer zelf, vorderingsrecht had. Er is, door één en dezelfde handeling, juridisch een vorderingsgerechtigde bijgekomen.

Er zijn nog een aantal andere voorwaarden die moeten worden vervuld voordat sprake is van toekenning van shockschade. Het moet gaat om:

 1. een ernstig ongeval waarbij iemand is overleden of ernstig gewond is geraakt;
 2. het zelf zien of kort daarna ter plaatse komen en geconfronteerd worden met de ernstige gevolgen;
 3. er moet sprake zijn van geestelijk letsel.

Daarnaast moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Er moet sprake zijn van een overtreding van een veiligheids- of verkeersnorm en de overige eisen die in artikel 6:162 van het burgerlijk wetboek (onrechtmatige daad) zijn opgesomd;
 • Er moet sprake zijn van (ernstige) psychische klachten, waarbij ook wel gesproken wordt over een in de psychiatrie erkend ziektebeeld.

Ridder Letselschade heeft een aantal gevallen van shockschade succesvol afgerond. Aangezien er bij shockschade volledige schadevergoeding geldt, kan ook het verlies van arbeidsvermogen, smartengeld, studievertraging, medische kosten en dergelijke voor vergoeding in aanmerking komen.

Ridder Letselschade werkt kosteloos voor het slachtoffer, omdat de aansprakelijke partij de kosten van rechtshulp moet voldoen. Ook als er niet volledig wordt betaald, worden de niet vergoede kosten van rechtshulp niet verhaald op onze cliënten.

Welke schadeposten kunnen worden geclaimd bij shockschade?

Zoals hierboven al aangegeven, komt de schade bij shockschade voor volledige vergoeding in aanmerking. We zullen de belangrijkste schadeposten hieronder bespreken.

Smartengeld

Smartengeld is de geldelijke vergoeding voor geleden immateriële schade. U kunt zich voorstellen dat wanneer er sprake is van shockschade, de impact op de psyche in het dagelijks leven enorm is. Mensen kunnen in een depressie geraken door wat zij hebben aanschouwd. Hierbij horen aanzienlijke smartengeldvergoeding, waarbij de bedragen tot in de tienduizenden euro’s kunnen lopen. Uiteraard is dit afhankelijk van de ernst van de psychische aandoening en de impact daarvan in iemands leven.

Verlies van arbeidsvermogen

In de dossiers die wij eerder hebben behandeld, was sprake van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. In dat geval trad er wel verlies van arbeidsvermogen op, omdat iemand zijn onregelmatigheidstoeslag niet uitbetaald kreeg. Gelukkig kon de persoon na verloop van tijd weer terugkeren op de werkvloer, waardoor er sprake was van tijdelijke schade. Echter, wanneer volledige uitval aan de orde is of wanneer iemand niet meer kan terugkeren op de eigen werkvloer, kan de schade wegens verlies van arbeidsvermogen natuurlijk toenemen. In dat geval kan het noodzakelijk zijn een arbeidskundige in te schakelen om een re-integratietraject te gaan uitstippelen.

Schoolachterstand of studievertraging

In sommige gevallen kan schoolachterstand optreden, wanneer sprake is van jeugdige slachtoffers die zijn geconfronteerd met het ernstige letsel van een naaste. Het is niet strikt noodzakelijk dat er een naaste betrokken is, maar het maakt het causaal verband tussen het ernstige ongeval en de psychische schade wel makkelijker te bewijzen. Uiteraard moet ook worden bewezen dat door de shockschade en het psychisch letsel een achterstand is opgetreden. Er zullen cijferlijsten moeten worden overgelegd en verklaringen van de studiebegeleiders of decanen. Bovendien geldt dat het schoolverloop voor het voorval natuurlijk wel aanzienlijk beter moet zijn dan daarna.

Medische kosten

Bij shockschade zal er sprake zijn van noodzakelijke behandelingen door een psycholoog of psychiater. Lang niet alle zorgverzekeringen dekken deze kosten volledig. De medische kosten die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar, komen voor vergoeding in aanmerking door de aansprakelijke partij.

Wat is shockschade?

Shockschade is sinds eind jaren ‘90 in het Nederlandse rechtsstelsel bekend. Aanleiding voor de invoering daarvan was het wel bekende taxibus arrest uit 2001. Wanneer sprake is van shockschade, kan volledige schadevergoeding worden geclaimd.

Er moet bij shockschade wel sprake zijn van een ernstig ongeval dat iemand heeft gezien, waardoor er psychisch letsel is opgetreden. Bij dat ongeval moet iemand zijn overleden of ernstig gewond zijn geraakt. Iemand moet dat ongeval zelf hebben zien gebeuren of kort daarna ter plaatse zijn gekomen. Een affectieve band met het slachtoffers niet vereist, maar het maakt het bewijzen van shockschade wel eenvoudiger.

Voordat shockschade hoeft te worden vergoed, moet er wel oorzakelijk verband worden aangetoond tussen het ongeval, het psychisch letsel en de daardoor veroorzaakte schade.

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij shockschade dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks