Klantbeoordeling 9.0/10
Nu tot 22.00 uur bereikbaar! 036 522 0342 info@ridder-letselschade.nl

036 522 0342

Bereikbaar tot 22:00!

Afspraak maken

Gratis advies gesprek

Doe de letselschadetest

Gebruik de onderstaande test om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een letselschadeclaim. Binnen 5 min heeft u een uitslag.

Doe de test

  • Pleidooi voor Smartengeld databank

  • Verzekeraars hebben de sleutel in handen voor betere regeling van letselschade!

  • Aansprakelijkheid ouders Tristan van der V.

Letselschade bedragen

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten wat de hoogte van het bedrag is waar u recht op heeft? Hoe hoog het bedrag is hangt af van de omstandigheden van uw zaak, elk dossier is uniek. Wij kunnen voor u pas een goede inschatting maken als wij alle bijzonderheden van de zaak kennen.

Neem contact op

Letselschade bedragen voorbeelden

Om u een beeld te geven wat de hoogte van een letselschadevergoeding is vindt u op deze pagina enkele voorbeelden van letselschade bedragen uit de rechtspraak.

Whiplash na verkeersongeval

Voorbeeld € 46.036,-

Een man is bij een verkeerslicht achterop aangereden door een busje. Door het ongeval heeft de man een whiplash en ernstig blijvend hersenletsel opgelopen. Als gevolg van het ongeval is hij niet meer in staat om loonvormende arbeid te verrichten en moet hij dagelijks behandelingen ondergaan. Hij vordert schadevergoeding voor geleden en nog te lijden schade wegens verlies van arbeidsvermogen, alsmede van de kosten van verzorging, opvang, deskundigen, fysiotherapie en medisch advies.

De rechter wijst een schadevergoeding toe van € 46.063,-. Het verlies van verdienvermogen speelt een grote rol in de hoogte van het bedrag, dit bedroeg € 29.124. Ook is er immateriële schadevergoeding toegewezen van € 5.000,- vanwege de verslechterde psychische toestand, het verblijf in het ziekenhuis en feit dat de man geruime tijd niet voor zichzelf kon zorgen.

Letsel aan been

Voorbeeld voorschot € 30.000,-

Een vrachtwagenchauffeur raakte bij het nachtelijk lossen van een machine van 800 kilogram bekneld met zijn rechter onderbeen. Dit had verbrijzeling en amputatie van het rechter onderbeen tot gevolg. Hij vorderde hierop schadevergoeding van zijn werkgever.

De rechter oordeelde dat de werkgever zijn zorgplicht had geschonden. Het omvallen van de topzware machine had kunnen gebeuren doordat het de vrachtwagenchauffeur niet verboden was alleen en zonder hulp zware, potentieel gevaarlijke goederen te laden /lossen. Daarnaast heeft de vrachtwagenchauffeur bij het lossen van die machine gebruik gemaakt van een heftruck, was hij ter zake niet geïnstrueerd en werd hij niet bijgestaan door een loodsmedewerker, terwijl er evenmin toezicht werd gehouden of de vrachtwagenchauffeur zich hield aan de regels die vastgesteld waren door de werkgever.

De rechter wijst een voorschot van de schadevergoeding toe van € 30.000,- toe omdat de vrachtwagenchauffeur zijn werk niet meer kan verrichten en aangewezen is op een WIA-uitkering door blijvende arbeidsongeschiktheid.

Letsel aan rug

Voorbeeld € 4.000,-

Op de rivier de Amstel wordt een man in een eenpersoonsroeibooit aangevaren door een achtpersoonsroeiboot. De man in de eenpersoonsroeiboot is geraakt in zijn onderrug en heeft hier blijvende letsel aan overgehouden. Daarnaast heeft hij flinke kneuzingen opgelopen die hem beperken in zijn dagelijkse leven. Het speelde ook mee dat hij door het opgelopen letsel de start van zijn nieuwe bedrijf moest uitstellen. De rechter kent uiteindelijk een schadevergoeding van € 4.000,- toe.

Letsel aan gebit

Voorbeeld smartengeld € 1.200,- + vergoeding overige kosten

Een jongen van 18 jaar is na een avond stappen gevallen met zijn fiets over een tak op het fietspad die zijn vrienden daar neergelegd hadden. Hij heeft door zijn val schade aan zijn gebit opgelopen. Een tand is uit zijn mond geslagen en van andere tanden zijn stukjes afgebroken. De jongen is dezelfde nacht nog naar een kaakchirurg gegaan die de uitgevallen tand teruggeplaatst heeft en aanplakstukjes op de afgebroken tanden heeft aangebracht.

De rechter kent ook immateriële schade toe in de totale schadevergoeding. De tanden van de jongen zijn structureel verzwakt, hij moet behandelingen ondergaan om het vergelen van zijn tanden tegen te gaan en zal in de toekomst ook behandelingen moeten ondergaan waarvan het algemeen bekend is dat deze pijnlijk zijn. Gelet op de geleden pijn, het doorstane ongemak, de voortdurende behandelingen en het feit dat het aangezicht van de jongen is geschonden kent de rechter een immateriële schadevergoeding toe van € 1.200,-. Ook de kosten van de behandelingen en de behandelingen in de toekomst worden vergoed.

Letsel aan oog en littekens

Voorbeeld € 23.250,-

Na een vechtpartij op school is een jongen door een ruit gevallen waarbij hij ernstig letsel aan zijn gezicht heeft opgelopen. De vechtpartij ontstond nadat het petje van de jongen afgepakt werd door de gedaagde. De gedaagde deed dit om hem te provoceren, de jongen pikte dit niet en sloeg de gedaagde. Hierop ontstond een vechtpartij waarbij de jongen door een ruit heen viel. Aan de val heeft de jongen onder meer een verminderd gezichtsvermogen overgehouden en diverse littekens in zijn gezicht. De jongen moest 3 keer geopereerd worden en heeft veel pijn geleden.

De rechter vindt niet dat er sprake is van eigen schuld ondanks dat de jongen de eerste klap uitdeelde. De mate van verwijtbaarheid van het gedrag van de gedaagde is onder deze omstandigheden vele malen groter dan de verwijtbaarheid van het gedrag van de jongen. Gelet hierop en mede gelet op het ernstige letsel bij de jongen eist de billijkheid als bedoeld in artikel 6:101 lid 1 BW dat de gedaagde aansprakelijk is voor de gehele schade.

De rechter kent een schadevergoeding toe van € 23.250 die zowel betrekking heeft op de materiële als de immateriële schade. De immateriële schade vormt het grootste deel van de schadevergoeding: € 17.500.

Letsel aan voet

Voorbeeld € 41.318,-

Nadat een bouwvakker op het dak bezig was om golfplaten te vervangen is hij door het dak heen gezakt. De bouwvakker is 4 meter naar beneden gevallen waarop hij op een betonnen roostervloer is terechtgekomen. Bij deze val is zijn grote teen ontwricht en heeft hij een fractuur opgelopen in 3 overige tenen. De bouwvakker heeft blijvende klachten overgehouden aan zijn val.

De rechter veroordeelt de werkgever voor de schade. De volgende schadeposten zijn hier in meegenomen:

  • Kosten genezing en herstel € 10.893,50
  • Reiskosten € 119,52
  • Verlies verdiencapaciteit € 12.795,65
  • Verlies zelfwerkzaamheid € 2.000,-
  • Overige materiële schade € 7.095,42
  • Immateriële schade € 7.500,-
  • Wettelijke rente € 914,42

Gehoorschade

Voorbeeld € 3.000,-

Een cellist van 26 jaar oud heeft gehoorschade opgelopen tijdens zijn werkzaamheden bij een orkest. Hij werd blootgesteld aan een te hoog geluidsniveau van de 8 koperblazers achter hem. Het orkest was op de hoogte van het te hoge geluidsniveau maar verzuimde maatregelen te nemen. De volgende voorzorgsmaatregelen hadden getroffen kunnen worden: oordopjes, schermen voor de blazers of meer ruimte creëren voor de verschillende onderdelen van het orkest. De cellist kreeg uiteindelijk een vergoeding van € 3000,-.

Contact met Ridder Letselschade

Heeft u zelf letselschade opgelopen en wilt u weten op welk bedrag u recht heeft? Neem dan contact op met de letselschadespecialisten van Ridder Letselschade. U kunt bellen met het nummer 036 522 0342 of het onderstaande contactformulier invullen.

Naam*
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Uw vraag / opmerking*
U kunt hieronder een datum en tijdstip aangeven waarop wij u terug kunnen bellen
Datum
Tijdstip*
Terug