Doorverwijzingen in de letselschade

Doorverwijzingen in de letselschade

Tjip Ridder

Assurantietussenpersoon

De assurantietussenpersoon neemt van oudsher een belangrijke plaats in verzekeringsland in. Voor vele gezinnen en families was en is de tussenpersoon een vertrouwenspersoon, die op de hoogte is van de gezinssituatie en daar zijn of haar adviezen over verzekeringen op baseerde. Kennis van het verzekeringsproduct en kennis van de verzekerden is voor de tussenpersoon de basis voor een goedlopende portefeuille. Wij merken dat de assurantietussenpersonen vaak als eersten worden benaderd met een verzoek om hulp en informatie na een ongeval waarbij letsel is ontstaan. Doel daarvan is dan dat er wordt gekeken of er een verzekering is die de schade dekt, of die de kosten van rechtshulp dekt om de letselschade te kunnen claimen. In veel gevallen is er een rechtsbijstandsverzekering afgesloten en dan zal doorverwijzing naar die verzekeraar volgen. 

Letselschade is big business

Wij horen van relaties in ons netwerk van assurantietussenpersonen dat er veel aan hen ‘getrokken’ wordt door letselschadebureaus. Zij worden gebeld voor een afspraak en ontvangen folders om uit te delen. Letselschade is ‘big business’ geworden en dat merken de assurantietussenpersonen maar al te goed. Wij weten dat er ook betalingen plaatsvinden aan assurantietussenpersonen als die een ‘goeie’ zaak doorverwijzen. Wat heeft een slachtoffer daar aan? Welke risico’s loopt een slachtoffer met letselschade als die via een tussenpersoon naar een niet deskundige of te vertrouwen ‘belangenbehartiger’ wordt doorverwezen? Welke risico’s loopt een tussenpersoon zelf, als hij doorverwijst naar een niet bonafide bureau?

Rechtsbijstandsverzekeraar

Allereerst, een slachtoffer heeft vaak geen kennis van letselschade en hoe alles wordt geregeld. Die gaat naar een vertrouwenspersoon, namelijk zijn tussenpersoon. Die weten vaak ook niet veel van letselschade en verwijzen naar de rechtsbijstandsverzekeraar. Immers, daar heeft men een polis afgesloten voor de klant en daar heeft men provisie over verdiend. Eenmaal in handen van zo’n verzekeraar voelen veel slachtoffers zich dubbel slachtoffer, omdat niet de service wordt verleend die zou mogen worden verlangd. Eerst dus slachtoffer van een ongeval, daarna slachtoffer van het proces om de letselschade vergoed te krijgen. Ik zeg niet dat men daar geen verstand van zaken heeft, maar wel dat men, bijvoorbeeld door een te groot dossierbestand of te weinig ervaring bij de behandelaar, niet het niveau haalt dat mag worden verwacht.

Volmachtkantoren

Er zijn ook tussenpersonen en volmachtkantoren, die allerlei (financiële) constructies hebben met letselschadebureaus. Er zijn zelfs speciale inlogportals waarop de volmachten hun klanten kunnen aanmelden. Die klanten weten van niets en denken dat hun volmacht of assurantietussenpersoon hen naar een goed kantoor doorverwijst. Maar lang niet alle kantoren hebben een keurmerk volgens het Keurmerk Letselschade. Misschien behandelt men een dossier wel goed, maar er is dan verder niets verplicht geregeld inzake vakkennis, verzekering, waarneming, etc. Met andere woorden, weet een assurantietussenpersoon of volmachtkantoor eigenlijk wel waar men de klant naartoe verwijst? Om nog maar te zwijgen van het risico dat een slachtoffer loopt als er iets fout gaat en het bureau niet voldoende verzekerd is tegen aansprakelijkheid.

Risico’s bij doorverwijzing

Welke risico’s loopt een assurantietussenpersoon of volmacht eigenlijk zelf als wordt doorverwezen naar een letselschadebureau, waarvan de kwaliteit niet geborgd is en er gaat iets mis? Ik denk dat men bij het Kifid toch heel wat uit te leggen heeft en blij mag zijn dat men zelf een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Wij doen graag zaken met tussenpersonen die echt nog ouderwetse service aan hun klanten willen leveren; wij zien onszelf dan als verlengstuk van die service. Als wij ons werk goed doet, straalt dat af op de doorverwijzer. Doen wij het niet goed, dan lijdt de tussenpersoon daaronder.

Ridder Letselschade

Ridder Letselschade neemt geregeld dossiers over van rechtsbijstandsverzekeraars en andere letselschadebureaus. Wij zien dat de eerste groep het vaak op service laat afweten (niet terugbellen, geen terugkoppeling, geen medisch advies aangevraagd, veel te snel geadviseerd om maar akkoord ge gaan met een voorstel, etc.). Wij zeggen dan dat men het wel kan, maar vaak niet doet.

Dossiers van andere letselschadebureaus die wij overnemen, laten soms net zoals die van rechtsbijstandsverzekeraars, een tendens zien van (te) snel het advies geven om akkoord te gaan met een bepaald voorstel van de verzekeraar. Wat wij vermoeden is, dat er dan vaak een zogenaamd convenant aan ten grondslag ligt. Men wordt betaald op basis van de hoogte van het schadebedrag en niet per verrichte handeling. Tja, dan wil je maar liever niet teveel werk in een dossier stoppen en snel je vergoeding incasseren.

Mond-tot-mond reclame

De mooiste en meest vertrouwde doorverwijzingen zijn die van de (oud-) cliënten, die ambassadeurs zijn geworden voor het bedrijf, via ouderwetse mond-tot-mondreclame. Gelukkig hebben wij daarvan al een grote schare opgebouwd en daarom blijven wij ons uiterste best doen om onze cliënten de service te verlenen die zij nodig hebben om het leed zoveel mogelijk te verzachten. Daardoor kunnen wij zorgen voor een mooie schadevergoeding. Bovendien weten de mensen zich serieus genomen en worden zij op hun wenken bediend. Op die manier wordt iemand niet nog eens de dupe van één en hetzelfde ongeval.

Moraal van dit verhaal?  Slachtoffers let goed op naar wie je toe stapt of naar wie je wordt doorverwezen. Wees kritisch op degene die jouw belangen behartigt: iedereen wordt er immers voor betaald! Vraag na of er vergoedingen zijn betaald om jouw dossier door te verwijzen. Kijk op de site van De Letselschaderaad of de Stichting Keurmerk Letselschade om te zien met welk bureau of advocaat je van doen hebt. Bij twijfel kun je ook contact zoeken met Ridder Letselschade, of met de vereniging van letselschadeadvocaten speciaal voor slachtoffers, de ASP.

Bereikbaarheid Ridder Letselschade

Om een voorbeeld van ons serviceniveau te geven: wij zijn elke werkdag tot 22.00 uur bereikbaar voor overleg en het beantwoorden van vragen. Bel ons gerust of klik hier voor ons vernieuwde contactformulier met agendamodule. U kunt zelf aangeven wanneer u wilt worden teruggebeld!

De laatste blogs

Default Image

Waarom keurmerkkantoren lid moeten worden van de NLE

Medio 2023 is Ridder Letselschade weer lid geworden van de branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE). Wij merkten namelijk dat de NLE ondertussen was uitgegroeid tot een volwaardige branchevereniging, die de belangen van de aangesloten leden en daarmee van slachtoffers die letselschade willen claimen, behartigt. Belangrijk is om te vermelden dat de NLE alleen toegankelijk is […]

Tjip Ridder

Lees meer
Default Image

Hoe zit het met de kosten wanneer je letselschade wilt claimen?

Vaak krijgen wij vragen van (mogelijke) cliënten hoe het met de kosten zit die ze moeten betalen voor het claimen van hun letselschade, de zogenaamde buitengerechtelijke kosten. Vaak vraagt men of het op basis van no cure no pay kan. Dat kan dus niet, maar onze oplossing is nog veel voordeliger voor de cliënt. Dat […]

Tjip Ridder

Lees meer
Default Image

Second opinion levert € 140.000,00 op!

In februari 2021 namen wij een dossier over van een rechtsbijstandsverzekeraar, omdat hun verzekerde, een man van toen 26 jaar, ontevreden was over de dossierbehandeling. Hij had begin 2017 een eenzijdig ongeval doorgemaakt en werd sindsdien bijgestaan door de rechtsbijstandsverzekeraar tegen de SVI-verzekeraar. Deze jongeman had tot het moment van de overname slechts € 1.200,00 […]

Jessica Ridder

Lees meer
© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks