Letselschade bij voetganger door hockeybal. Hockeyster aansprakelijk?

Letselschade bij voetganger door hockeybal. Hockeyster aansprakelijk?

Tjip Ridder

Een voetganger wordt op zijn hoofd geraakt door een hockeybal die tijdens een hockeytraining over het doel wordt geslagen. De voetganger stelt de hockeyster aansprakelijk voor de geleden schade, zij heeft namelijk een flinke hoofdwond opgelopen. Hoe denkt de rechter hierover?

Feiten

Langs het hockeyveld loopt een voetgangerspad dat leidt naar de tennisbanen. Het voetpad wordt veel gebruikt, er is eigenlijk een constante stroom van voetgangers die naar de tennisbanen lopen.

Aan de korte zijde van het hockeyveld bevindt zich een doel dat  tijdens trainingen veel gebruikt wordt voor afwerkvormen. Achter het doel bevinden zich enkele meters gras en een hekwerk van 90 centimeter hoog met reclameborden. Tussen het doel en het hekwerk staat een ballenvanger, zijnde een net van ongeveer 20 meter breed en vijf meter hoog, gespannen tussen zeven hoge palen op een rij. Het voetpad loopt achter het hekwerk en achter het voetpad bevindt zich op tien meter van het hockeyveld een sloot die naar een vijver leidt.

Tijdens trainingen en wedstrijden gaan er veel ballen over de ballenvanger heen. De ballen komen rechtstreeks of stuiterend over de achter de ballenvanger gelegen grond in de sloot en vijver terecht. De hockeyster was ervan op de hoogte dat er vaak een bal over de goal ging.

Op donderdagavond 14 mei 2009 loopt de voetganger langs het hockeyveld richting de tennisbaan. De hockeyster was op dat moment aan het trainen en sloeg de bal over de ballenvanger heen. De voetganger krijgt de bal op haar hoofd en houdt hier een bloedende wond op haar hoofd aan over.

Eis & verweer

De voetganger stelt de hockeyster aansprakelijk voor de geleden letselschade. De schade bedraagt ongeveer € 3.000,00.

De verzekeraar van de hockeyster weigert echter de aansprakelijk te erkennen. De verzekeraar is van mening dat de gedraging niet onrechtmatig is, volgens hen is er is geen sprake van het bewust of onbewust onzorgvuldig slaan van de bal. De hockeyster stond recht voor het doel en sloeg op normale wijze de bal op de goal. De ballen gaan normaal gesproken over het pad heen, de vijver in. Deze keer viel de bal op het pad, wat normaal niet het geval is. De verzekeraar is van mening dat er sprake was van toeval en van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Oordeel rechter

De rechter stelt het volgende vast ten aanzien van de feiten: “ZLM en (verweerder sub 2) hebben gesteld dat de meeste ballen in de vijver terecht komen maar gelet op de positionering van het voetpad ten opzichte van het doel en de ballenvanger en op de omstandigheid dat er ook ballen stuiterend en rollend in de vijver terecht komen, zullen er hockeyballen die over de ballenvanger gaan ook een zodanige baan beschrijven dat zij op hoofdhoogte het voetpad kunnen kruisen. De mogelijkheid dat (verweerder sub 2) bij de uitvoering van deze oefening een of meer ballen over de ballenvanger zou slaan die op hoofdhoogte over het voetpad zouden gaan, was daarom voor haar voorzienbaar.

Dat zij daarmee een voetganger zou raken was voor haar eveneens voorzienbaar. Tevens is zij niet gestopt met de oefening toen zij zag dat de voetganger op het pad liep. De hockeyster heeft de voetganger evenmin gewaarschuwd toen zij zag dat de bal over de goal heen ging. Zij heeft daarmee het voor haar kenbare risico genomen dat de voetganger door een bal geraakt zou worden. Dit levert een onrechtmatige gedraging op wat haar tevens aansprakelijk maakt.

De rechter beslist dat de hockeyster volledig aansprakelijk is voor de geleden schade van de voetganger.

Naschrift Ridder Letselschade

Bij de zogenaamde sport- en spel situaties, wordt de aansprakelijkheid vaak – in eerste instantie – afgewezen. De verzekeraar beroept zich dan op de ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’. Nou zegt dat natuurlijk niets, want in feite is elk ongeval een ongelukkige samenloop van omstandigheden.  Het gaat erom of iemand daarbij onrechtmatig heeft gehandeld. Hier heeft de rechter geoordeeld dat er toch aansprakelijkheid is en de argumenten begrijp ik wel. Het zou anders zijn geweest als het een toeschouwer zou zijn geweest die gewond was geraakt. Die zou dan immers een risico hebben genomen om langs het veld van een gevaarlijke sport te gaan staan. Dat zie je ook in de rechtspraak terug. Argeloze voorbijgangers worden beschermd, toeschouwers nemen een risico en krijgen hun letselschade bijna nooit vergoed.

Contact Ridder Letselschade

Heeft u letselschade opgelopen bij een sport- en spel situatie? Neem dan contact op met Ridder Letselschade. Bel 036 522 0342 of ga naar het contactformulier.

Bekijk hier onze overzichtspagina over letselschade bij voetgangers.

De laatste blogs

Default Image

Waarom keurmerkkantoren lid moeten worden van de NLE

Medio 2023 is Ridder Letselschade weer lid geworden van de branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE). Wij merkten namelijk dat de NLE ondertussen was uitgegroeid tot een volwaardige branchevereniging, die de belangen van de aangesloten leden en daarmee van slachtoffers die letselschade willen claimen, behartigt. Belangrijk is om te vermelden dat de NLE alleen toegankelijk is […]

Tjip Ridder

Lees meer
Default Image

Hoe zit het met de kosten wanneer je letselschade wilt claimen?

Vaak krijgen wij vragen van (mogelijke) cliënten hoe het met de kosten zit die ze moeten betalen voor het claimen van hun letselschade, de zogenaamde buitengerechtelijke kosten. Vaak vraagt men of het op basis van no cure no pay kan. Dat kan dus niet, maar onze oplossing is nog veel voordeliger voor de cliënt. Dat […]

Tjip Ridder

Lees meer
Default Image

Second opinion levert € 140.000,00 op!

In februari 2021 namen wij een dossier over van een rechtsbijstandsverzekeraar, omdat hun verzekerde, een man van toen 26 jaar, ontevreden was over de dossierbehandeling. Hij had begin 2017 een eenzijdig ongeval doorgemaakt en werd sindsdien bijgestaan door de rechtsbijstandsverzekeraar tegen de SVI-verzekeraar. Deze jongeman had tot het moment van de overname slechts € 1.200,00 […]

Jessica Ridder

Lees meer
© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks