Monteur wordt door paard getrapt in stal; paardenstal aansprakelijk voor de schade?

Een monteur die een drinkbak in de stal aan het installeren was, heeft letselschade opgelopen door een trappend paard. Is de eigenaar van het paard aansprakelijk voor de geleden schade, of de paardenstal waar het dier gestald was? Lees in dit blogbericht hoe de rechtbank oordeelt over deze zaak.

Deze zaak is door Ridder Letselschade in eerste instantie behandeld en in overleg met mr. De Haan te Bussum, door hem voor de rechter gebracht. Het is goed om te zien dat de rechter onze cliënt in het gelijk heeft gesteld.

Feiten

Een monteur die een drinkbak aan het installeren was in een paardenstal, is aangevallen door een paard. Bij deze aanval kreeg hij meerdere trappen van het paard en is hij ten val gekomen. Hij heeft daarbij onder meer verwondingen opgelopen aan zijn gezicht, zijn borst en zijn linkerschouder.

De monteur was aan het werk in een bedrijf dat als bedrijfsactiviteiten het houden van hengsten en het opfokken, verhandelen en africhten van paarden heeft. Het paard dat hem getrapt had, was die dag vervoerd naar de paardenstal om daar gestald en gekeurd te worden. De paardenstal was geen eigenaar van het paard. De eigenaar van het paard is een privépersoon.

Paardenstal wordt aansprakelijk gesteld

De monteur heeft eerst de eigenaar van het paard aansprakelijk gesteld voor zijn materiële en immateriële schade. De verzekeraar van de eigenaar wijst na onderzoek echter de aansprakelijkheid af. De verzekeraar wordt door de rechter in het gelijk gesteld: de rechter oordeelt dat het paard werd gebruikt in de uitoefening van het bedrijf, zodat het bedrijf op grond van artikel 6:181 lid 1 BW aansprakelijk is voor de schade van de monteur.

Aangezien de monteur de schade niet bij de eigenaar van het paard kan verhalen, probeert hij de schade te vorderen van de paardenstal op grond van artikel 6:181 lid 1 BW. De eigenaren van de paardenstal wijzen aansprakelijkheid echter af.

Oordeel rechtbank

De rechter moet aan de hand van artikel 6:181 lid 1 BW en de jurisprudentie van de Hoge Raad bepalen of de paardenstal aansprakelijk is voor de geleden schade. Ingevolge artikel 6:181 lid 1 BW wordt de zogenaamde risicoaansprakelijkheid voor schadeveroorzaking door dieren verlegd naar degene die het dier gebruikt in de uitoefening van een bedrijf. In een arrest van de Hoge Raad is bepaald wanneer er sprake is  ‘bedrijfsmatig gebruik’ van een paard in de zin van artikel 6:181 BW.

In de jurisprudentie van de Hoge Raad is het volgende bepaald over artikel 6:181 BW:

“Art. 6:181, en daarmee ook de verlegging van de aansprakelijkheid die daardoor wordt bewerkstelligd, berust, kort samengevat, enerzijds op de overweging dat de benadeelde niet behoort te worden belast met de moeilijkheden die inherent zijn aan het onderzoek naar en de bewijslevering betreffende de identiteit van de schuldenaar, en anderzijds op de eenheid van de onderneming in het kader waarvan het dier wordt gebruikt, het feit dat bedrijfsmatig verrichte activiteiten in beginsel zijn gericht op het verkrijgen van profijt, en het feit dat van een ondernemer kan worden gevergd dat hij zijn bedrijfsrisico als één risico verzekert.”

Aan de hand van deze jurisprudentie oordeelt de rechter als volgt: de bedrijfsactiviteiten van de paardenstal bestaan uit het houden van hengsten en het opfokken, verhandelen en africhten van paarden. Onder de bedrijfsactiviteiten van AB-Stal valt ook de beoordeling van paarden op type, exterieur, gangen en hun geschiktheid voor de hengstenkeuring. Op het bedrijf van de paardenstal staan alleen paarden gestald in het kader van haar bedrijfsactiviteiten.

Conclusie

Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat toen de monteur werd verwond, het paard werd gebruikt in de uitoefening van het bedrijf, zodat het bedrijf op grond van artikel 6:181 lid 1 BW aansprakelijk is voor de schade van de monteur.

Zelf letselschade opgelopen?

Heeft u zelf letselschade opgelopen na een ongeval met een paard en wilt u weten of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding? Neem dan contact op met één van onze letselschadespecialisten. Wij zijn te bereiken op 036 522 0342 of via info@ridder-letselschade.nl.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks