Nekklachten na ongeval

Wij hebben onlangs onze dossiers geanalyseerd op basis van de klachten die daarin naar voren komen. Daaruit blijkt, dat het merendeel van de klachten nekklachten betreft. Veel ongevallen hebben namelijk betrekking op kop-staart aanrijdingen waarna (en waardoor!) nekklachten ontstaan.

Nekklachten versus whiplash

Tegenwoordig wordt door behandelend medici al gauw gesproken over een whiplash. Die wordt ook wel Post Traumatisch Whiplash Syndroom (of Disorder) genoemd. Sommige medici vinden dat een modeverschijnsel, omdat het vroeger niet zou bestaan. Tja, een computer bestond vroeger ook niet, zeggen we dan.

Maar, schiet een patiënt er wel zoveel mee op als er een etiket ‘whiplash’ op nekklachten wordt geplakt? Aan de ene kant wel, omdat het bij whiplash niet alleen om nekklachten gaat. Vaak spelen ook klachten als hoofd- en nekpijn, rugpijn, geheugenproblemen, concentratiestoornis, vermoeidheid, overgevoeligheid voor licht en geluid, etc. een rol.

Van nekklachten naar beperkingen

Medici vinden niets wanneer je je met een whiplash meldt. Maar, als er wel sprake is van een bepaald type ongeval en alle klachten en medische behandelingen zijn goed in kaart gebracht, dan kunnen klachten wel aantoonbaar beperkingen opleveren. In veel rechterlijke uitspraken wordt verwezen naar een oude uitspraak, genaamd ‘Zwolsche Algemeene- De Greef’ waarin dat met zoveel woorden werd aangenomen. Die uitspraak is ook nu nog steeds van kracht. Er is dan sprake van juridische causaliteit, terwijl er medisch geen causaal verband kan worden aangetoond.

Je moet je dan ook meer focussen op het goed laten beschrijven van de klachten en het zo snel mogelijk bezoeken van een arts, fysiotherapeut of ziekenhuis. Hoe langer je wacht, des te moeilijker het wordt om aan te tonen dat er sprake is van beperkingen door het ongeval en de whiplash.

Vragen over nekklachten?

Hebt u nekklachten na/door een ongeval en wilt u weten of u schade kunt vorderen? Bel ons gerust op, het kost u niets. Op werkdagen zijn wij tot 22.00 uur bereikbaar via 036-5220342.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks