Meervoudig letsel is niet in één term te omschrijven. In elk geval kan worden gesteld, dat er vrijwel altijd sprake is van een ernstig ongeval, bijvoorbeeld een verkeersongeval waarbij een slachtoffer bekneld zit en door de brandweer uit het wrak moet worden bevrijd. Ook ernstige ongevallen met voetgangers en fietsers leveren soms meervoudig letsel op. Botfracturen, kneuzingen, inwendige bloedingen, hersenletsel etc. kunnen dan ontstaan.

Ridder Letselschade heeft al ongeveer vijf jaar meervoudige letsels behandeld van patiënten die na een ernstig ongeval waren opgenomen in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Daarbij was sprake van ernstig bedrijfsongeval, en allerhande verkeersongevallen waarbij ernstig en levensbedreigend meervoudig letsel ontstond. De bemoeienis van Ridder Letselschade was natuurlijk beperkt tot die gevallen waarbij er een aansprakelijke partij was die de ontstane letselschade moest vergoeden. Ook al namen wij niet alle zaken zelf in behandeling, dan voorzagen wij de nabestaanden of slachtoffers van juridisch advies, uiteraard geheel kosteloos.

Neem direct contact op

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander meervoudig letsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Letselschade bij meervoudig letsel

Bij meervoudig letsel treden vrijwel alle schadeposten op die maar enigszins kunnen worden geclaimd. Vaak is sprake van blijvend letsel en van langdurige revalidatietrajecten. Ook moeten vaak meerdere operaties worden uitgevoerd. U kunt zich voorstellen dat er dan sprake is van verlies van arbeidsvermogen, immateriële schade, medische kosten, studievertraging en schoolachterstand, kosten van omscholing en re-integratie, kosten van verzorging en verpleging etc.

Immateriële schade

Immateriële schade speelt altijd een rol bij meervoudig letsel. Vaak is er sprake van blijvend functieverlies van het lichaam, van vele pijnlijke operaties, van littekens die cosmetische en/of functionele aspecten kennen waarvoor een passende smartengeldvergoeding  moet worden betaald. Smartengeld kan niet worden berekend, er is geen formule met behulp waarvan een passende smartengeldvergoeding kan worden uitgerekend. Smartengeld wordt geschat aan de hand van eerdere rechterlijke uitspraken en is afhankelijk van ernst en omvang van letsel, klachten en beperkingen. Bij meervoudig letsel kan de smartengeldvergoeding oplopen tot boven de € 300.000,00. Dan zal er sprake zijn van een meervoudig letsel met bijvoorbeeld een hoge volledige dwarslaesie tot gevolg.

Verlies van arbeidsvermogen

Ook verlies van arbeidsvermogen zal vrijwel altijd optreden bij meervoudig letsel, tenminste wanneer er sprake is van een situatie waarin tegen betaling arbeid werd verricht. Wanneer er sprake is van meervoudig letsel bij een kind, zal dat natuurlijk nog geen rol spelen, al moet natuurlijk wel worden beoordeeld wat de toekomst van het kind zou zijn geweest als het ongeval niet was gebeurd. Als aannemelijk kan worden gemaakt dat een bepaald carrièreperspectief bestond en dat dat perspectief is veranderd door het ongeval en het daardoor veroorzaakte letsel, ontstaat ook bij een jong kind verlies van arbeidsvermogen.

Ridder Letselschade beschikt over een netwerk van arbeidsdeskundigen en medisch adviseurs om deze schadepost, mede met behulp van een gespecialiseerd rekenbureau, goed te kunnen berekenen en te claimen. Als het nodig is kan deze schadepost ook via de rechtbank worden geclaimd. Ridder Letselschade schakelt dan een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in.

Schoolachterstand en studievertraging

Ook schoolachterstand of studievertraging zal optreden bij meervoudig letsel. De beperkingen zijn vaak dusdanig, dat iemand de normale gang van het leven niet meer kan hervatten. Bij schoolgaande kinderen of studerende jonge mensen zal dan een achterstand ontstaan die op geld kan en moet worden gewaardeerd. Deze schadepost wordt geclaimd en geschat aan de hand van richtlijnen van de Letselschaderaad. Om u een indruk te geven, één jaar studievertraging op een universiteit (dat is gelijk wel het maximum) levert een schade op van circa € 20.000,00.

Medische kosten

Vrijwel alle medische kosten bij meervoudig letsel zullen worden vergoed door de eigen zorgverzekeraar. Als er echter meer fysiotherapiebehandelingen nodig zijn in het kader van het revalidatietraject dan worden vergoed, kunnen de kosten daarvan worden gevorderd bij de aansprakelijke partij. Datzelfde geldt voor eventuele kosten van een cosmetische ingreep, bijv. bij het reconstrueren van littekens.

Kosten verpleging en verzorging

Bij meervoudig letsel is vaak een langdurig revalidatietraject aan de orde. Vaak worden slachtoffers eerst langdurig opgenomen in een ziekenhuis en daarna kan een verpleeginrichting volgen. Ziekenhuisdagen leveren ook schade op, want er moeten parkeerkosten worden gemaakt, er moeten pyjama’s worden gekocht, en er moet een tv worden gehuurd. Die ziekenhuisdagen en ook de dagen in een instelling voor revalidatie worden berekend aan de hand van de richtlijn van de Letselschaderaad. De vergoeding daarvoor is momenteel € 28,00 voor een ziekenhuisdag en € 14,00 voor een dag in een instelling.

Wanneer verpleging en verzorging thuis plaatsvindt, zal in principe de schade worden berekend alsof er sprake zou zijn van hulp door een professionele verpleger. Dat geldt natuurlijk niet voor huishoudelijke activiteiten, maar wel voor wondverzorging, helpen bij douchen, aankleden, voeden etc. Vergoeding van een professional is hoger dan die van een familielid, maar er zijn rechterlijke uitspraken die bepalen dat als er op professionele basis zorg wordt verleend door een niet professional, toch het professionele tarief in rekening mag worden gebracht.

Meervoudig letsel, wat wordt daar onder verstaan?

Meervoudig letsel is, het woord zegt het al, letsel van meerdere organen of lichaamsdelen. Vaak ontstaat meervoudig letsel door een ernstig trauma (hoog energetisch trauma), of dat nou een verkeersongeval of een bedrijfsongeval is. Voorbeelden van meervoudig letsel:

 • gecompliceerde verbrijzelingsfracturen;
 • dwarslaesie;
 • zwaar inwendig letsel en beschadigde organen;
 • hersenletsel, gepaard gaande met fracturen van schedel, kaak, oogholtes, oogkassen etc.

Verschillende aspecten spelen een rol bij meervoudig letsel, zoals:

 • vrijwel altijd een langdurig revalidatieproces;
 • vaak meerdere (ingrijpende) en levensbedreigende operaties nodig;
 • vaak blijvende klachten en beperkingen door het letsel;
 • vaak een knik in de levensloop waardoor omscholing of een sociale uitkering nodig is.

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij meervoudig letsel dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks