Politie aansprakelijk voor val fietser over gespannen touw?

In deze zaak voor het gerechtshof Den Bosch moest de rechter zich buigen over vraag of de politie aansprakelijk was voor de val van een fietser over een door de politie gespannen touw. Dit touw was gespannen bij wijze van noodmaatregel bij een wildrooster om paarden tegen te houden. De fietser heeft door zijn val materiële en immateriële (smartengeld) schade opgelopen.

Feiten

Op 3 oktober 2010 rond 02:00 uur kreeg de politie een melding dat er 2 loslopende paarden waren gesignaleerd in een natuurgebied gelegen vlak naast de A2. Eenmaal ter plaatse constateerde de politie dat de paarden zich tussen 2 wildroosters bevonden. Om de paarden tussen die 2 wildroosters  te houden, heeft de politie 1 wildrooster afgezet met rood/wit gestreept lint en het andere wildrooster met oranje touw. In het midden van het oranje touw was een stukje afzetlint gehangen als markering. Doordat zij niet voldoende afzetlint bij zich hadden, is er bij het tweede wildrooster voor touw gekozen. Naast de wildroosters bevinden zich hekjes waardoor fietsers en wandelaars het gebied kunnen betreden. Deze hekjes waren bij beide wildroosters niet afgezet.

De fietser is door het hekje bij het eerste wildrooster het gebied binnengegaan. Bij het tweede wildrooster is hij door het touw heen gefietst met zijn racefiets waarop hij ten val is gekomen. Hij heeft letsel opgelopen aan zijn achillespees en verschillende nekwervels. Ook heeft hij verschillende schaaf- en snijwonden in zijn gezicht en is er sprake van materiële schade.

Eis

De fietser stelt dat de politie onrechtmatig heeft gehandeld doordat het oranje touw bij het tweede wildrooster onvoldoende zichtbaar was en hij onvoldoende gewaarschuwd was voor het gespannen touw. De fietser dacht namelijk bij het eerste wildrooster dat er iets mis was met het wildrooster maar dat hij wel door kon fietsen.

Verweer

De politie had als noodmaatregel de wildroosters afgezet zodat de paarden tegengehouden konden worden. Doordat zij niet voldoende afzetlint bij zich hadden en zij ook via collega’s niet aan meer lint konden komen, heeft de politie het tweede wildrooster afgezet op 4 verschillende hoogtes met oranje touw. De politie is van mening dat het touw voldoende zichtbaar was en dat de fietser zijn rijgedrag had moeten aanpassen gelet op het naderen van een wildrooster en vanwege het feit dat het eerste wildrooster afgezet was.

Uitspraak rechter

De rechter moet de vraag of de politie aansprakelijk is voor de schade beantwoorden aan de hand van het Kelderluik arrest. Hierbij moeten de volgende vragen worden bekeken:

  • Heeft iemand, die een situatie in het leven roept of laat voortbestaan die voor anderen bij niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid gevaarlijk is, voldoende veiligheidsmaatregelen genomen?
  • En als die maatregelen achterwege zijn gebleven, is dit dan in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht en hoe groot is de kans dat er ongevallen ontstaan en de mate van ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben?
  • Wat is de mate van bezwaarlijkheid van te nemen veiligheidsmaatregelen?

De rechter komt tot het volgende conclusie:

‘Resumerend heeft de Politie door afzetting van het tweede wildrooster met een oranje touw en door deze situatie daarna tot in de middag van de zondag 3 oktober 2010 (toen het ongeval had plaatsgevonden) te laten voortbestaan, een situatie in het leven geroepen die voor (race)fietsers bij niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid gevaarlijk is. De Politie diende er rekening mee te houden dat op zondag overdag (race)fietsers ter plekke konden komen en dat deze (race)fietsers die het bewuste wildrooster naderden niet de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid zouden betrachten. Dit geldt temeer nu er sprake was van een afwijking van de voorheen bestaande en, naar aangenomen moet worden, aan de meeste bezoekers van het bos bekende situatie, op welke afwijking zij niet bedacht kunnen zijn geweest. De kans dat daaruit ongevallen met ernstige gevolgen zouden ontstaan was aanzienlijk. Het nemen van (extra) veiligheidsmaatregelen kan (in ieder geval voor wat betreft de volgende ochtend), niet bezwaarlijk worden geacht. Het hof merkt het touw met in het midden een stuk afzetlink aan als onvoldoende veiligheidsmaatregel/ waarschuwing.’

Conclusie

De rechter concludeer dat de politie aansprakelijk is voor de geleden schade van de fietser omdat zij een situatie in het leven heeft geroepen die voor de fietser bij niet-achtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid, gevaarlijk was. De door de politie genomen veiligheidsmaatregelen en/of waarschuwingen waren onvoldoende.

Zelf gevallen?

Bent u zelf gevallen en wilt u weten of u recht heeft op letselschade? Neem dan contact op met Ridder Letselschade! Onze letselschadespecialisten kunnen beoordelen of u een recht heeft op een vergoeding van uw letselschade.

Bekijk hier onze overzichtspagina over letselschade bij fietsers.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks