Arbeidsongeval Rotterdam

In Rotterdam, de motor van onze economie, komen naar verhouding veel arbeidsongevallen voor. De pagina arbeidsongeval Rotterdam geeft tekst en uitleg.

De oorzaak van het feit dat arbeidsongevallen in deze regio vaker voorkomen dan in andere regio’s, is gelegen in het feit dat er veel economische activiteiten in en rond Rotterdam plaatsvinden. Neem de haven van Rotterdam, die tot de grootste ter wereld behoort. Daar wordt veel gewerkt door uitzendkrachten en laaggeschoold (allochtoon) personeel. Die zijn vaak niet goed voorgelicht en communiceren moeilijk door taalproblemen. Een arbeidsongeval in Rotterdam is daardoor gemakkelijk te verklaren. Naar schatting de helft van de bij ons in behandeling zijnde bedrijfsongevallen zijn in de regio Rotterdam gebeurd.

Arbeidsinspectie

Bij een arbeidsongeval adviseren wij altijd onze cliënten om na te vragen of de Arbeidsinspectie is ingeschakeld om het arbeidsongeval te onderzoeken en de toedracht vast te leggen. De werkgever is niet verplicht om bij een arbeidsongeval de Arbeidsinspectie in te schakelen. Dat moet wel bij bijv. een arbeidsongeval met daarna een ziekenhuisopname. Bij veel arbeidsongevallen in Rotterdam is sprake van ernstig letsel en onderzoekt de Arbeidsinspectie de toedracht.

Vragen over arbeidsongeval Rotterdam?

Hebt u vragen over uw arbeidsongeval in Rotterdam? U kunt die gratis en geheel vrijblijvend aan ons voorleggen, op werkdagen tot 22.00 uur via 036 522 0342. Ook kunt u ons bereiken via het contactformulier.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks