Causaliteit bij letselschade

U moet bewijzen dat uw letselschade is veroorzaakt door een klacht of beperking die weer is veroorzaakt door het ongeval of de ziekte, dat is de medische causaliteit. U moet daarom allereerst direct na een ongeval naar uw dokter gaan, het liefst dezelfde dag nog. In de richtlijnen voor whiplash staat onder andere dat het om causaliteit te kunnen aannemen, moet gaan om nekpijn of pijn vanuit de nek. U moet daar binnen enkele dagen last van krijgen. Hoe bewijst u dat? Juist, door uw klachten bij de huisarts te laten noteren. In de richtlijnen staat ook, dat u gedurende een jaar onder behandeling of controle van uw huisarts moet zijn en dat kunt u alleen bewijzen door daadwerkelijk naar uw huisarts te gaan! Voordat u het weet, is de causaliteit doorbroken.

Juridische causaliteit

Discussies over de causaliteit  behoren tot de lastigste discussies en die geven aanleiding tot veel gerechtelijke procedures. De rechter zegt echter ook, dat de schuldige een slachtoffer maar moet nemen zoals hij is. Een voorbeeld kan verhelderend zijn.

Stel u hebt jaren last van uw nek, bijvoorbeeld door stress of overbelasting bij het sporten. U bent sinds een jaar klachtenvrij. Nu wordt u van achteren aangereden en u hebt weer, maar nu nog heviger, last van uw nek. De aansprakelijke partij zal zeggen dat u ook zonder het ongeval wel weer last van uw nek zou hebben gekregen. Moet u bewijzen dat dat niet zo is en zo ja, hoe doet u dat? De tegenpartij zal causaliteit ontkennen.

Ten eerste moet volgens de rechter bij causaliteit ruim worden toegerekend bij het overtreden van een verkeersnorm of veiligheidsnorm. Iets kan medisch misschien niet worden bewezen, het kan juridisch soms wel worden toegerekend. Dat heeft dan de juridische causaliteit.

Ten tweede kan de bewijslast worden omgedraaid. De rechter kan u in bepaalde gevallen ontlasten van uw bewijsplicht. De verzekeraar moet dan bewijzen dat u ook zonder ongeval de klachten zou hebben gehad. Daar wijst Ridder Letselschade de verzekeraar natuurlijk op! Een gang naar de rechter kan zo voorkomen worden.

Soms kunnen in de medische voorgeschiedenis soortgelijke klachten voorkomen als de klachten die u tengevolge van het ongeval hebt opgelopen. De verzekeraar kan dan stellen dat de causaliteit is verbroken door zogenaamde preëxistente klachten. Of dat zo is, kan blijken uit bestudering van de patiëntenkaart. Die zal in veel gevallen moeten worden overgelegd, maar lang niet altijd. De verzekeraar zal zeggen dat men onvoldoende is geïnformeerd en dat is in strijd met een belangrijk beginsel binnen het recht, het zogenaamde gelijkheidsbeginsel. U hebt immers meer informatie dan de tegenpartij. Maar, u hebt op uw beurt weer recht op bescherming van uw privacy. Welk beginsel zwaarder moet wegen, is elke keer weer afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In ieder geval moet de verzekeraar precies aangeven waarom hij van mening is dat de patiëntenkaart moet worden overgelegd.

Causaliteit in de rechtspraak

Rechters hebben al meerdere malen bepaald, dat causaliteit moet worden aangenomen als het ongeval de klachten op zich kan veroorzaken, als de klachten goed gedocumenteerd zijn en als ze reëel, niet voorgewend of ingebeeld zijn. Dan neemt de rechter juridische causaliteit aan, ook al kunnen de medici niets vinden en is de medische causaliteit niet aangenomen.

Hebt u vragen over de causaliteit? Wilt u gratis juridische hulp bij het vaststellen van de causaiteit? Belt u dan gerust op werkdagen tot 22.00 uur naar: 036 522 0342.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks