Voetgangers en letselschade

Voetgangers raken, hoofdzakelijk in drukke steden, vaak betrokken bij een aanrijding. Omdat zij niet beschermd worden door een carrosserie, ontstaat vaak ernstig letsel wanneer er sprake is van een aanrijding met een motorvoertuig, zoals een personenauto, een bromfiets of een bus.

Soms kan een chauffeur er helemaal niets aan doen dat er een aanrijding is ontstaan, maar moet zijn verzekeraar de letselschade toch betalen. Hoe dat kan en waarom er voor dat systeem is gekozen in Nederland, leggen we hieronder uit.

Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding of wilt u Ridder Letselschade inschakelen om u te helpen? Neem dan contact met ons op.

036 522 0342 Test: Heb ik recht op een schadeclaim?

Wegenverkeerswet 1994

In de Wegenverkeerswet staat in art. 185 dat als er een aanrijding is geweest tussen een motorvoertuig (ook een speed pedelec of een elektrische step) en een niet gemotoriseerde (een fietser of een voetganger), de automobilist de letselschade moet betalen.

Dat hoeft alleen niet wanneer de bestuurder van het motorvoertuig kan bewijzen dat er sprake is van opzet, bewuste roekeloosheid of overmacht.

Opzet

Opzet ontstaat wanneer een voetganger zichzelf van het leven beneemt door een ongeluk te veroorzaken met een autovoertuig. Dat komt gelukkig bijna nooit voor. Overmacht kan wel aan de orde zijn, maar dan moeten er wel wat vragen worden gesteld.

Overmacht

De eerste vraag is dan of de bestuurder van het motorvoertuig zelf geen fout heeft gemaakt, bijvoorbeeld door te hard te rijden, geen richting aan te geven, etc.

Pas als hij dat kan bewijzen, komt de volgende vraag en die is, of er iets is gebeurd waarmee hij helemaal geen rekening kon of hoefde te houden. Rond een kruising of een oversteekplaats doet die situatie zich bijna nooit voor, want iedere bestuurder van een motorvoertuig moet er rekening mee houden dat op die plaatsen altijd iets kan gebeuren.

Een bestuurder moet er ook altijd rekening mee houden dat fietsers en voetgangers fouten maken in het verkeer. Daar moet men dan op anticiperen, bijvoorbeeld door minder hard te rijden.

Bijna nooit sprake van overmacht

Van overmacht is bijna nooit sprake. Een klassiek geval is van een voetganger die midden in de nacht een snelweg overstak. De automobilist die hem aanreed, kon zich beroepen overmacht. De bestuurder moet dan alleen wel groot licht hebben gevoerd als dat kon en moest en niet te hard hebben gereden, want anders is geen beroep op overmacht mogelijk.

Dus: zelf foutloos (niet te hard) rijden en geen rekening hoeven te houden met wat er gebeurt, kan overmacht opleveren. Dit komt weinig, maar wel eens voor.

Eigen schuld

Wanneer een bestuurder van een motorvoertuig aansprakelijk is, kan hij zich wel beroepen op de zogenaamde eigen schuld. Hiervoor moeten we weer in het Burgerlijk Wetboek kijken.

Als de ontstane letselschade ook veroorzaakt is door het een eigen gedrag van een voetganger of fietser (en dat komt heel veel voor), dan moet de autobestuurder dat bewijzen. De aansprakelijke partij moet dus bewijzen dat hij niet als enige de oorzaak was.

Voorbeelden van eigen gedrag is dat er niet mocht worden overgestoken, dat een fietser geen licht aan had of geen hand heeft uitgestoken bij het afslaan. Bij sprake van eigen schuld kan een er bepaald percentage worden afgehaald van de totale schade die de aansprakelijke partij moet vergoeden.

Een causale verdeling

Deze discussie is ingewikkeld, want soms kan het voorkomen dat een voetganger of fietser veel meer schuld heeft aan het ontstaan van een ongeval dan een bestuurder van een motorvoertuig. Dan wordt er eerst gekeken naar alle feiten en dan wordt een ‘causale verdeling’ gemaakt.

Een causale verdeling wil zeggen dat er wordt bepaald hoeveel procent de betrokkenen hebben bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. Dan kan het zijn dat een voetganger 90% eigen schuld heeft, waardoor hij maar 10% schadevergoeding zou ontvangen.

Billijkheidscorrectie

Daarna kijken we naar hoeveel impact het letsel heeft op het leven van de voetganger of fietser, dat noemt men ook wel de ‘billijkheidscorrectie’. Als die impact niet zo groot is, dan kan dat samen bijvoorbeeld 35% zijn.

In dat geval krijgt de ongemotoriseerde partij die ouder is dan 14 jaar, echter toch minimaal 50% van de schade vergoed. Als dat samen bijv. 75% is, wordt dat percentage vergoed. Soms kan het ook 100% zijn, ondanks eigen schuld. De hoogte van het percentage dat wordt vergoed, is geheel afhankelijk van alle feiten en omstandigheden.

Voetganger van onder de 14 jaar

In de rechtspraak is eveneens een bepaalde lijn ontwikkeld waaruit blijkt dat kinderen onder 14 jaar hun schade bijna altijd volledig vergoed krijgen. Er wordt namelijk geen eigen schuld aangenomen en van overmacht voor de bestuurder kan geen sprake zijn.

Dat kan voor een bestuurder natuurlijk heel krom zijn: u doet niets fout en moet toch alles betalen. Denk dan niet in termen van ‘schuld’, maar van aansprakelijkheid en bescherming van de zwakkere verkeersdeelnemers.

U heeft geen schuld als bestuurder van een motorvoertuig; u bent ‘risico-aansprakelijk’, doordat u zich met een auto of ander motorvoertuig op de weg begaf. U heeft als bestuurder van een motorvoertuig het risico te dragen van de gevolgen van een aanrijding met een verkeersdeelnemer die niet beschermd wordt, althans niet door een voertuig waar hij in zit.

Die zwakkere verkeersdeelnemer wordt daarom beschermd door het recht wat betreft de gevolgen van een ongeval.

Opzet bij een kind van voetganger onder de 14 jaar

Is er sprake van opzet van een voetganger onder de 14 jaar, dan moeten de ouders de schade aan het motorvoertuig wél vergoeden en krijgt het kind de schade niet vergoed.

Ridder Letselschade

Ridder Letselschade bestaat uit een team dat gespecialiseerd is in het claimen en berekenen van de letselschade die ontstaat door een aanrijding tussen een voetganger en een motorvoertuig.

We hebben naar schatting 500 van dergelijke dossiers behandeld in de afgelopen 17 jaar. Soms met weinig letsel, soms met zeer ernstig en blijvend letsel tot gevolg. We bieden onze diensten kosteloos aan en dat kunnen we doen, omdat de verzekeraar van een motorvoertuig ook onze kosten moet betalen. Neem dus gerust contact met ons op om te overleggen wat we voor u kunnen betekenen.

036 522 0342 info@ridder-letselschade.nl

Test of u recht heeft op een schadevergoeding

Met onze letselschadetest komt u er binnen enkele minuten achter of u recht heeft op een schadevergoeding. Door het invullen van diverse vragen, geven we antwoord op de vraag ‘Heb ik recht op een schadevergoeding?’.

Test: Heb ik recht op een schadeclaim?

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks