Wat is onze missie?

Toen wij in 2006 Letselschadebureau Ridder Letselschade oprichtten, vonden wij het heel belangrijk om de belangen van slachtoffers op een menselijke manier te gaan behartigen. Wij hadden maar al te vaak meegemaakt dat het in de letselschadebranche alleen maar om de belangen van het kantoor ging en onvoldoende om de belangen van het slachtoffer. Gelet op alle negatieve beeldvorming in de media over de letselschadebranche, zijn de argumenten van toen nog steeds actueel. In veel organisaties gaat het alleen maar om geld, dus veel dossiers moeten door weinig mensen worden behandeld. Niet bij ons.

Slachtoffer staat centraal

Wat betekent dat dan in de praktijk, dat het slachtoffer centraal staat? Dat betekent dat wij onze cliënten en hun belangen centraal laten staan bij de behandeling van het dossier. Onze deskundigheid, betrokkenheid, gedrevenheid en vasthoudendheid zorgen daarnaast voor de professionaliteit die broodnodig is om goede onderhandelingsresultaten te bereiken. Wij zorgen voor een optimale hoeveelheid dossiers per letselschadespecialist zodat alle zorg aan uw zaak kan worden besteed.

Goede rechtshulp betekent: waarmaken wat je belooft!

Wij zeggen niet alleen dat we doen wat we beloven, wij doen het ook. Wij vinden het heel belangrijk dat u vertrouwen in ons hebt als degene die voor uw belangen opkomt. Wij zijn goed bereikbaar voor u en houden ons aan de gemaakte afspraken. Hebben wij u toegezegd u terug te bellen? Dan bellen wij u terug. Hebben wij u toegezegd binnen een bepaalde termijn een actie te ondernemen? Dan doen wij dat ook.

Deskundige en gratis rechtshulp

Verzekeringsmaatschappijen beschikken over de financiële middelen, deskundigheid en menskracht om letselschadedossiers te behandelen (en om dat jaren vol te kunnen houden). Wij vinden dat u, als slachtoffer, daar ook over moet kunnen beschikken en dat kunt u als u ons inschakelt. Neemt u daarom gerust vrijblijvend contact met ons op. Dan merkt u al snel dat wij waarmaken wat we beloven en het kost u niets!

Contact opnemen met Ridder Letselschade

U kunt simpel contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen. U kunt ons ook op werkdagen tot 22.00 uur bereiken via 036-5220342. U kunt ons ook gewoon een mail sturen via info@ridder-letselschade.nl. Wat u het simpelste vindt.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks