De werkgever heeft loonschade

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt vanwege letsel, een ziekte of aandoening, is de werkgever op grond van de regelgeving verplicht het loon voor een groot deel door te betalen, zonder daarvoor arbeid terug te krijgen van de werknemer.

U weet dat de verplichtingen van de overheid, door ‘hervormingen’ van (lees: bezuinigingen op) het sociale zekerheidsstelsel steeds meer afnemen. Het gevolg daarvan is een toenemende verantwoordelijkheid van de particuliere werkgever, met name waar het de loon-doorbetalings-verplichtingen van de werkgever ten opzichte van de arbeidsongeschikte werknemers betreft.

Het verhalen van loonschade door de werkgever bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer, heeft financiële consequenties voor de werkgever. Als een derde aansprakelijk is voor die arbeidsongeschiktheid, heeft de werkgever een zelfstandig recht om het doorbetaalde loon in de arbeidsongeschiktheidsperiode op deze aansprakelijke derde te verhalen. Veel werkgevers weten dat echter niet, of vinden dat te ingewikkeld.

Aansprakelijkheid

Eerst moet de aansprakelijkheid erkend worden voordat van uitbetaling van de loonschade sprake kan zijn. De aansprakelijke partij (vaak verzekeraar) is soms een lastige gesprekspartner voor werkgevers. Zij betalen vrijwel nooit op het eerste verzoek uit en beschikken over tal van argumenten waarom zij niet zouden behoeven te betalen.

Zo zijn bijvoorbeeld de medische gegevens om de aansprakelijkheid aan te tonen kunnen alleen door een arts worden op te vragen, mits er toestemming werd verleend door de werknemer.

Wilt u gezamenlijk uw mogelijkheden bekijken? Vul dan vrijblijvend het contactformulier in of bel ons op werkdagen tot 22.00 uur op: 036 522 0342.

Contactformulier

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks