Loonschade verhaald voor werkgever

Ridder Letselschade verhaalde succesvol de loonschade van twee werknemers voor een grote onderneming. Deze onderneming, een werkbedrijf in Groningen, benaderde ons op advies van een tussenpersoon, die van de goede kwaliteit van onze dienstverlening had gehoord. De onderneming had eerst zelf al geprobeerd om de loonschade te verhalen, maar dat was na ongeveer een jaar nog niet gelukt. Onze letselschadespecialisten hebben de beide zaken snel geanalyseerd en op de rails gezet.

Aansprakelijkheid letselschade

In beide gevallen was er al wel aansprakelijkheid erkend, maar stond het verband tussen de (langdurige) arbeidsongeschiktheid en de beide ongevallen nog niet voldoende vast. Ook in de medische informatie waren voor de verzekeraar aanknopingspunten gevonden om niet te hoeven betalen. Met andere woorden, ook al is de aansprakelijkheid erkend, dan ben je er nog lang niet. Dat ondervond de afdeling P&O van deze onderneming en schakelde de specialisten van Ridder Letselschade in.

Schadevergoeding

De schadevergoeding werd door onze rekenkundige opnieuw berekend. Immers, niet alle schade die een onderneming lijdt, kan worden verhaald. De schadevergoeding blijft altijd beperkt tot het netto doorbetaalde loon aan de arbeidsongeschikte werknemer, eventueel verhoogd met de kosten van het reïntegratietraject.

Onze juristen hebben de vorderingen opnieuw vorm gegeven en beargumenteerd. Uiteindelijk werden beide vorderingen (vrijwel) volledig geaccepteerd en onlangs uitbetaald.

No Cure No Pay

Wat heeft het de ondernemer gekost om de schadevergoedingen alsnog betaald te krijgen? Helemaal niets, want deze zaken hebben wij op basis van no cure no pay aangenomen. Het percentage dat in rekening worde gebracht, varieert. In elk geval wordt dat lager indien de arbeidsongeschikte werknemer zijn/haar zaak ook door onze letselschadespecialisten laat behandelen.

Vraag het Ridder Letselschade

Hebt u ook een vraag over het terugvorderen van loonschade? Zit uw werknemer arbeidsongeschikt thuis door de schuld van een ander? Hebt u ook geen verzuimverzekering of een lange wachttermijn of onvoldoende dekking? Bel ons dan, wij kunnen u helpen uw schadevergoeding te verhalen.

Wij zijn op werkdagen telefonisch te bereiken via 036 – 522 03 42 of vul het contactformulier in.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks