Skiongeluk Oostenrijk

Ridder Letselschade heeft de loonvordering na een ski-ongeval in Oostenrijk in behandeling. De zaak ziet er alsvolgt uit. Een medewerker van een Nederlandse bank krijgt in 2009 een ernstig ski-ongeval in Oostenrijk, waarbij hij hoofd- en hersenletsel oploopt. Hij raakt aanvankelijk volledig arbeidsongeschikt en later deels. Zijn oorspronkelijke functie kan hij echter niet meer uitoefenen. De bank moet gedurende twee jaren het volledige loon en alle bijkomende emolumenten betalen en wil dat verhalen op de aansprakelijke partij. Die bank heeft al diverse bureaus in de arm genomen, maar het lukt hen kennelijk niet om de schade te verhalen, of hebben daar geen zin in.

No Cure No Pay

De verzekeraar die wordt aangesproken in Oostenrijk doet wat verzekeraars in Nederland ook maar al te vaak doen, namelijk vragen blijven stellen en verzoeken blijven indienen om meer informatie te sturen. Ondertussen wordt geen euro betaald van de vordering. Ridder Letselschade maakt gebruik van de diensten van een Oostenrijkse advocaat. Die moet, teneinde de verjaring te stuiten, zelfs een gerechtelijke procedure aanspannen. Aangezien de zaak op no cure no pay basis is aangenomen, zijn de kosten van alle rechtshandelingen in Oostenrijk, voor rekening van Ridder Letselschade.

Netteloon en kosten van re-integratie verhalen

Echter, begin januari 2013 besluit de  verzekeraar toch alvast het grootste deel van de openstaande claim te gaan voldoen. Dat is een eerste resultaat dat er wezen mag. We zijn er echter nog niet, er moeten nog tal van andere schadecomponenten vergoed worden. Het Oostenrijkse rechtssysteem blijkt wat dit betreft, aardig op het Nederlandse systeem te lijken. Ook in Oostenrijk is het kennelijk zo dat het netto loon alsmede de kosten van re-integratie voor vergoeding in aanmerking komen. Ook de kosten van rechtsbijstand zouden, als het goed is, moeten worden vergoed. In dat geval wordt die vergoeding afgetrokken van het percentage dat de klant, in dit geval de bank, moet betalen.

Loonregres? Vraag het Ridder Letselschade

Ridder Letselschade is specialist op het gebied van verhalen van doorbetaald loon (loonvordering of loonschade vordering). Wij werken op no cure no pay basis. Het kost u dus niets! Mochten wij onze kosten ook kunnen verhalen op de aansprakelijke partij, dan trekken wij die vergoeding af van het percentage dat ons toekomt. Het kan dus soms zijn dat u de volledige vergoeding kunt ontvangen. Als uw werknemer ook onze klant wordt, dan bieden wij u een aantrekkelijke korting op het tarief aan.

Vraag het dus gratis aan Ridder Letselschade. Dat kan op werkdagen tot 22.00 uur via 036 – 522 03 42 of vul ons contactformulier in. Wij nemen dan snel contact met u op.

Contactformulier

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks