Tijdelijke regeling verhaalsrechten

De Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten is opgenomen in Afdeling 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Het artikel 197 regelt de mogelijkheden tot het plegen van regres in bepaalde situaties. Beter gezegd, het beperkt de mogelijkheden om regres te nemen wanneer er sprake is van risico-aansprakelijkheid. Bij de invoering van het nieuwe BW met meer mogelijkheden tot schadevergoeding vanwege de invoering van de risico-aansprakelijkheid, wilde de wetgever die mogelijkheden tot het plegen van regres die toen niet bestonden, niet  invoeren/uitbreiden. Risico-aansprakelijkheid voor bezitters van dieren bestond al voor de invoering van het nieuwe BW.

Risico-aansprakelijkheid

Indien er sprake is van het veroorzaken van letsel door dieren, ondergeschikten, kinderen, gebrekkige opstallen, gebrekkige producten, etc. is er geen mogelijkheid tot het plegen van regres, ook niet voor de werkgever die het loon moet doorbetalen bij arbeidsongeschiktheid. Deze vordering kan ook niet worden geëffectueerd door bijvoorbeeld overdracht van de vordering via een akte van cessie.

Is uw werknemer derhalve arbeidsongeschikt door één van de in BW 6: 197 genoemde oorzaken, dan hebt u geen recht op vergoeding van het door u, als werkgever, doorbetaalde loon.

Wilt u gezamenlijk uw mogelijkheden bekijken? Vul dan vrijblijvend het contactformulier in of bel ons op werkdagen tot 22.00 uur op: 036 522 0342.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks