Wanneer heeft u recht op een schadevergoeding bij letselschade?

Wanneer u letselschade oploopt door een ongeval en een ander is hiervoor aansprakelijk, dan heeft u over het algemeen recht op een schadevergoeding. In bepaalde zaken is het aantonen van deze aansprakelijkheid echter een moeilijke zaak. Daarbij spelen er meer factoren een rol bij de beoordeling of u wel of geen letselschade kunt claimen.

Ridder Letselschade voorziet u graag van meer informatie over het claimen van een schadevergoeding. Vertel ons over uw zaak via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op via 036 522 0342.

036 522 0342

036 522 0342

Heb ik recht op een schadevergoeding bij letselschade?

Om te bepalen of u recht heeft op een schadevergoeding bij letselschade moet u een aantal vragen met ja kunnen beantwoorden:

  1. Heeft u een ongeval gehad?
  2. Heeft het ongeval in de afgelopen 5 jaar plaatsgevonden?
  3. Heeft u aan het ongeval letsel (verwondingen) overgehouden?
  4. Heeft u materiële of immateriële schade opgelopen door het letsel?
  5. Is een ander aansprakelijk voor het ongeval?

Wanneer u bovenstaande vragen met ja kunt beantwoorden, dan heeft u waarschijnlijk recht op schadevergoeding. U kunt voor de zekerheid de online letselschadetest invullen. Wilt u uw letselschadezaak direct opstarten om zo snel uw schadevergoeding te ontvangen? Neem dan contact op met Ridder Letselschade. Onze juristen en letselschadespecialisten helpen u graag.

Waar heb ik recht op bij letselschade?

U heeft recht op een schadevergoeding voor alle schade die u oploopt door het letsel. Dit kan directe, maar ook indirecte schade zijn. Daarnaast kan de schade zowel materieel als immaterieel (smartengeld) zijn.

De uiteindelijke schadevergoeding wordt opgebouwd uit verschillende schadeposten. Welke schadeposten u kunt verwerken in uw schadeclaim is volledig afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Ook de hoogte van de verschillende schadeposten en dus de uiteindelijke schadeclaim wordt gebaseerd op de daadwerkelijke kosten of gemiste inkomsten. Er valt dus op voorhand weinig te zeggen over het letselschadebedrag.

Ridder Letselschade kan u wel een indicatie geven van het schadebedrag. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op via info@ridder-letselschade.nl of 036 522 0342.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks