Loonschade en bestanddelen

Met loon wordt bedoeld het naar een bepaalde tijdsruimte vastgestelde loon. Op andere loonbestanddelen heeft de werknemer niet zonder meer aanspraak. Je zou onder loonbestanddelen kunnen verstaan, tantième; dertiende maand; provisie; auto van de zaak; kerstgratificatie; stukloon; vakantiegeld; goederen in natura; aandelen; opties etc. De literatuur en de jurisprudentie zijn helaas verdeeld en niet gelijkluidend.

Loonschade strekt zich niet uit over de sociale en andere werkgeverslasten. Voor de kosten van re-integratie lees onze loonschade pagina.

Wilt u gezamenlijk uw mogelijkheden bekijken? Vul dan vrijblijvend het contactformulier in of bel ons op werkdagen tot 22.00 uur op: 036 – 522 03 42.

Contactformulier

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks